بازداشت 2 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا 

نیروهای رژیم اشغالگر بامداد امروز  2 فلسطینی  در روستای فرعتا در شرق قلیقله در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا  به نقل از منابع محلی گفت  نیروهای رژیم اشغالگر 2 جوان فلسطینی با نام إحسان صالح الطويل  و شهاب الطويل  بازداشت کرده اند.

ث/غ