ظریف خواستار همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه شد

نيويورک-سانا

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر حرکت به سمت همکاری و اعتمادسازی به جای دشمنی و خصومت از کشورهای منطقه رای حمایت از ایده مجمع گفت وگوی منطقه ای دعوت کرد.

ظریف در صفحه توئیتر خود با اشاره به حضور در شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: « در شورای روابط خارجی تأکید کردم و امروز هم دوباره در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید خواهم کرد که برای ما در خلیج لازم است تا پارادایم حاصل جمع صفر حذف و دشمنی و خصومت را تغییر دهیم و به سمت همکاری و اعتمادسازی حرکت کنیم.»

 

نیرمین خلیل