تجمع در مقابل سفارت آمریکا در سیدنی در محکومیت تجاوز سه جانبه به سوریه

تجمع در مقابل سفارت آمریکا در سیدنی در محکومیت تجاوز سه جانبه به سوریه