الجعفری: اگر آمریکا وانگلستان وفرانسه فکر می کنند توان حمله به ما دارند… ما در مقابل آنها خوایهم ایستاد واجازه تجاوز به سوریه نخواهیم داد

نیویورک-سانا

دکتربشار الجعفری نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد گفت: استفاده از سلاح های شیمیایی یک جنایات جنگی است اما بزرگترین جنایت خود جنگ است  که باید بلا فاصله متوقف شود.

ایشان تاکید کرد که اگر آمریکا وانگلستان وفرانسه فکر می کنند توان حمله به ما دارند، سوریه در مقابل آنها خواهد ایستاد واجازه تجاوز به میهن خود نخواهد داد.

وی اشاره کرد که آمریکا وکشورهای غربی قصد حمله به دولت سوریه نه به ترویست ها دارد.

دکتر الجعفری توضیح داد که فرانسه از شورای امنیت برای نابودی لیبی واز بین بردن آینده یک ملت کامل سوء استفاده کرد.

وی افزود: پس از شکست آمریکا وانگلستان وفرانسه در سوریه، ودر یک نقض آشکار مفاد منشور سازمان ملل متحد، مشاهده می کنیم که آنها در مورد پیشرفتی اسحله وموشک های خود در شورای امنیت صحبت می کنند.

الجعفری یاد کرد که دولت سوریه صدها هزار از شهروندان غوطه شرقیه از دست گروه های تروریستی که از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند، آزاد کرد.

دکتر الجعفری تاکید کرد که دولت سوریه از سازمان منع سلاح های شیمایی برای ارسال تیم حقیقت یاب به شهر دوما و شرایط ورود آنها به هرنقطه ای که مایل به پیش برد تحقیقات خود هستند، فراهم است.

دکتر الجعفری افزود: سوریه به شدت تهدیدات آمریکا وانگلستان وفرانسه علیه سوریه  در یک نقض آشکار مفاد منشور سازمان ملل متحد محکوم می کند… وگفت:  می بایست شورای امنیت مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی به عهده داشته باشد.

الجعفری تاکید کرد که سکوت اکثریت در مورد سیاست های تهاجمی این کشورها توطئه با دولت های آن نیست بلکه به خاطر ترس از سیاست های تهاجمی وفشارهای اقتصادی آن می باشد.

سید نصر الله اشاره کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به فرودگاه التیفور در ریف حمص خطرناک است وپیامدهای جدی دارد.. واسرائیل گروه های تروریستی را به عنوان دوستان ومتحدان خود می بیند.

ننصرالله خاطر نشان کرد که همه کشورهای جهان حق نگرانی از دولت متناقض  امریکا که دارند.

 

 

حسین

شاهد أيضاً

دیدار جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان با رئیس مجمع ملی صربستان

صربستان – سانا نجده أنزور جانشین رئیس مجلس خلق کشورمان امروز با مايا جوكوفيتش رئیس …