سید حسن نصرالله : ترامب وتمام جهان باید بدانند که تهدیدات آمریکایی باعث ترس سوریه ومحور مقاومت وملت های آن نخواهد شد

بیروت- سانا

دبیر کل حزب الله سید حسن نصر الله تاکید کرد که منطقه خاورمیانه دارای یک مرحله حساس وبسیار مهمی  وامکان دارد بر کل منطقه تاثیر بگذارد

دبیر کل حزب الله در مورد حمله شیمایی اخیر در سوریه گفت: همه ما استفاده از سلاح شیمیایی در هر نبردی را محکوم می کنیم، ولی طبق اطلاعات موثقی که به دست آورده ایم حوادث دوما در مورد استفاده از سلاح شیمیایی نمایشی است، چرا که با هر پیروزی بزرگ در سوریه نمایش های استفاده از سلاح شیمیایی نیز شروع می شود و این نمایش همانند گذشته تکراری است.

سید حسن نصر الله گفت : ترامب وتمام جهان باید بدانند که تهدیدات آمریکایی باعث ترس سوریه وایران و روسیه و جنبش های مقاومت در منطقه  وملت های آن نخواهد شد.

سید حسن نصر الله افزود با هر پیروزی مهم ارتش سوریه علیه ترروریسم، اتهامات استفاده از سلاح شیمیایی عنوان بهانه ای به منظور حمایت از تروریست ها، از سوی حامیان تروریسم ظاهر می شود.

دبیر کل حزب الله با بیان اینکه تهدیدهای ترامپ نشان می دهد که ما در مقابل صحنه جدیدی از صحنه های استکبار آمریکا قرار داریم، عنوان کرد: ترامپ می خواهد خودش را به همه جهان تحمیل کند و بعد از آن کشورها را به دنبال خواسته های خود بکشاند.

وی تاکید کرد: همه کشورهای جهان حق دارند تا نسبت به دولت غیر منسجم و آشفته آمریکا نگرانی داشته باشند و همه کشورهای جهان حق دارند از دولتی که رئیس شخصیتی منفعل همچون ترامپ، نگرانی داشته باشند.

نصرالله تاکید کرد: تفکر تجارت، پول و معامله بر مواضع ترامپ حاکم است و رژیم سعودی حاضرند بی درنگ به دولت آمریکا پول بپردازند.

ادامه دارد>>>

حسین

شاهد أيضاً

سید حسن نصرالله: رژیم صهیونیستی باید بهای تجاوزهایش را بدهد

بیروت – سانا دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی باید بهای تجاوزهای …