جیمی کارتر نسبت به پیامدادهای هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه و روسیه هشدار داد

واشنگتن – سانا

جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا نسبت به پیامدادهای هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه و روسیه و جمهوری دیمکراتیک خلق کره هشدار داد.

به نقل از آسوشیتد پرس، جیمی کارتر گفت: حتی روی آوردن به یک رویارویی نظامی محدود نیز می تواند یک اقدام خطرناک باشد که می‌تواند از کنترل خارج شود.

وی گفت: امیدوارم او هم مثل سایر روسای جمهوری این مساله را درک کند که هرگونه تبادل هسته‌ای تبعات فاجعه‌باری برای تمامی بشریت خواهد داشت.

جیمی کارتر افزود: خیلی‌ها متوجه شدند که انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا اشتباه بوده است.

غیاث/ثناء/م.خ