دکتر بثینه شعبان: مايل به جنگ نيستيم اما از جنگ نمی‌ترسیم و برای آن آماده‌ایم

دمشق – سانا

دکتر بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان تاکید کرد: مايل به جنگ نيستيم اما ما از جنگ نمی‌ترسیم و برای آن در هر زمانی که رخ بدهد، آماده هستیم، ما امروز در وضعیت بسیار بهتر نسبت به گذشته قرار داریم.

دکتر بثینه شعبان دیروز در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: قدرت نمایی آمریکا و غرب یک جنگ روانی و نشانگر شکست ابراز های آنان در مقابل پیروزی های بزرگ ارتش عربی سوریه در غوطه شرقی است.

غیاث/ثناء/م.خ