افتی تاریخی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ویورو

استانبول- سانا

به دلیل افزایش نگرانی‌ها نسبت به اجرای برخی سیاست‌های ناکارآمد از سوی بانک مرکزی ترکیه و همچنین عدم توانایی اقتصاد این کشور در تثبیت روند کنونی رشد و پاسخگویی به تقاضا باعث شد تا لیر ترکیه رکورد جدیدی را در تضعیف شدن در برابر دلار و یورو ثبت کند.

رویترز یاد کرد که  امروز  ارزش لیر 1435ر4 واحد در برابر دلار و 1274ر5 واحد در برابر یورو در بازار ارز استانبولکاهش یافت.

حسين