بازداشت 28 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا 

نیروهای رژیم اشغالگر بامداد امروز به کرانه باختری حمله و 28 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا  به نقل از یک منبعی فلسطینی توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالگر 28 فلسطینی را در شهر  بيت لحم ،منطقه  بيت تعمر شرقها و روستاها و شهرک های در نابلس والخليل وجنين بازداشت کرده اند.

ثناء