دکتر بشار الجعفری نماينده دایم سوريه در سازمان ملل: شورای امنيت بايد از برخی تروريست ها که به کشورهايشان بازگشته اند برای حضور در اين شورا دعوت کند تا آنها نقش کشورهايشان را در استخدام، تجهيز و آموزش اين عناصر شرح دهند

دکتر بشار الجعفری نماينده دایم سوريه در سازمان ملل: شورای امنيت بايد از برخی تروريست ها که به کشورهايشان بازگشته اند برای حضور در اين شورا دعوت کند تا آنها نقش کشورهايشان را در استخدام، تجهيز و آموزش اين عناصر شرح دهند.

غیاث

شاهد أيضاً

الجعفری: سوریه همچنان از شهروندان خود دفاع وبا تروریسم مبارزه خواهد کرد.. هیچ کشوری نمی تواند کنترل تروریست ها را در یکی از مناطق خود قبول کند+ویدیو

نیویورک-سانا نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که هیچ …