بیش از 200 هزار کودک زیر ۵ سال در دمشق واکسینه شدند

دمشق – سانا

از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در دمشق، بیش از 200 هزار کودک زیر پنج سال در برابر این بیماری واکسینه و ایمن شده اند.

محمد رامز أورفلی مدیر اداره بهداشت و درمان دمشق توضیح داد: طرح واکسیناسیون فلج اطفال از یکشنبه گذشته تا  امروز در حال اجراست و در راستای اجرای این طرح حدود 6ر201 هزار کودک زیر پنج سال در دمشق واکسن فلج اطفال دریافت و بر علیه این بیماری ایمن شدند.

غیاث/ثناء/م.خ