عــاجــل خبرنگار سانا: نیروهای رژیم ترکیه و مزدورانش روستای “ام العصافیر” در حومه راس العین را اشغال کردند

پوشش بیش از 97ر2 میلیون کودک زیر 5 سال در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال

دمشق – سانا

طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال وزارت بهداشت و درمان کشورمان برای کودکان زیر پنج سال در سراسر كشور از امروز آغاز شد و تا پنج شنبه آينده ادامه یابد.

در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال، بیش از 97ر2 میلیون کودک زیر پنج سال زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

دکتر نزار یازجی وزیر بهداشت سوریه  در همین باره تاکید کرد: این واکسن بی‌خطر و ایمن  و عوارض جانبی به همراه ندارد.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان در ادامه گفت: طرح  واکسیناسیون فلج اطفال توسط مراکز بهداشتی موجود در سراسر استان ها و تمام مراکز اقامت موقت و تیم های عملياتی اجرا می شود.

غیاث/ثناء/م.خ