مقداد: تروریست ها وحامیان آن مسوول استفاده از تسلیحات شیمیائی در سوریه هستند

دمشق-سانا

معاون وزیر امور خارجه سوریه ومقیمان خارج فیصل مقداد تاکید کرد که گروه های تروریستی وحامیانش تمام مسئولیت به کارگیری تسلیحات شیمیایی در سوریه به عهده می گیرند وی از سازمان های بین المللی ذیصلاح خواستار انجام فعالیت شان به شکل حرفه ای وصادقانه در این راستا شد.

مقداد در نشست مطبوعاتی امروز گفت: اطرافی آشکار وشناخته شده تهمت زنی های خود به سوریه درمورد مسئله تسلیحات شیمیائی همزمان با دستآوردهای شاخص که توسط نیروی های مسلح سوریه در جنگ علیه تروریسن محقق شده افزایش دادند. وی گفت سوریه قطعنامه شواری امنیت شماره 2118 مخصوص  نابودی تسلیحات شیمیائی سوریه علیرغم شرایط سخت وبسیار پیچیده را اجرا کرد.

مقداد توضیح داد سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیائی مداوم اطلاعات که توسط سوریه دربارهء استفاده تروریست ها از تسلیحات شیمیائی در چند حادثه نادیده می گیرد واین امر مشکوک وسوال برانگیز است.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

صباغ در دومین جلسه مجلس خلق: دست در دست هم برای خدمت به شهروندان تلاش می کنیم.. مهندس عرنوس: به تلاش خود برای افزایش تولید و تامین کالاها ادامه می دهیم

دمشق -سانا  مجلس خلق امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و …