یک خبرنگار چک:گروه های تروریستی از غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در غوطه شرقی استفاده می کنند

پراگ-سانا

ماركيتا كوتيلوفا خبرنگار چگ  تاکید کرد که گروه های تروریستی متطرف  از غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در غوطه شرقی استفاده می کنند.

كوتيلوفا در صفحه فیسبوک خود نوشته اکثر گروه های تروریستی که موجود در غوطه شرقی مانند “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و دیگران ایدئولوژی مشابه ایدئولوژی گروه تروریستی” داعش ” را اتخاذ می کنند.

 

ث/غ/ م خ