کشف يک گور جمعی در حومه رقه

الرقه -سانا

یگان از ارتش عربی يک گورجمعی با اجساد تعدادی از غیرنظامیان و نظاميان سوریه را که به دست عناصر گروه تروریستی داعش اعدام شده بودند در حومه غربی رقه پيدا کردند.

خبرنگار سانا گفت که  برخی از آوارگان پس از بازگشت به روستاها و مناطق مسکونی خود از وجود يک گور جمعي نزديک شهرک رمثان در حومه غربي شهر رقه خبر دادند.

يکی از مقامات دفاع شهری اعلام کرد ماموران امنيتی از داخل اين گور اجساد دست کم هشت نفر را خارج و به بيمارستان نظامی در حلب منتقل کردند تا اقدامات قانونی برای شناسايی هويت آنان انجام گيرد.

يگان های ارتش در اواسط ماه فوری گذشته نيز اجساد 34 نظامي وغيرنظامي را که به دست تروريست های داعش در شهرک الرمثان اعدام شده بودند، از داخل يک گور جمعی کشف کردند.

يگانهای ارتش پس از درگيري های شديد با عناصر داعش در 9 ماه ژوئيه گذشته توانستند اين شهرک و روستاهای مجاور آن را تحت کنترل خود درآورند.

ث/غ /م خ