تاکید عبداللهیان بر ضرورت راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه

تهران-سانا

حسین امیر عبد اللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ایران با تاکید برضرورت راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه گفت:  بدون توجه به سایر قطعات پازل امنیت در منطقه، امنیت ایران معنا پیدا نمی کند.

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در مصاحبه با خبرگزاری ایران “مهر” با اشاره به لزوم اتخاذ راه حل سیاسی برای سوریه، تصریح کرد: اگر مزاحمت های آمریکایی ها در گفتگوهای سیاسی سوریه در قالب آستانه، سوچی و ژنو نباشد، می تواند راه حل سیاسی سوریه به سرانجام برسد .

امیرعبداللهیان با اشاره به جایگاه مهم مسئله فلسطین در سیاست خارجی ایران تاکید کرد: ایران با نگاهی اصولی به ضرورت حمایت از کشورهای اسلامی ومتحدان در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی که هم متوجه فلسطین، منطقه و ایران است.

 

ث/غ/ م خ