بازداشت 15 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای رژیم اشغالگر

قدس اشغالی -سانا 

 

نیروهای رژیم اشغالگر 15 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

خبرگزاری فلسطینی معا به نقل از منابع فلسطینی گفت که نیروهای اشغالگرایی با یورش گسترده به آرودگاه جنین و قلندیا 4 فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگرایی صهیونیستی8  فلسطینی  در غرب نابلس و 3 دیگر در عزون شرق قلقيليه وآردوگاه الجلزون در رام الله را بازداشت کردند.

 

ث/غ/ م خ