جبهه اروپایی برای همبستگی با سوریه تجاوز ترکیه به عفرین را محکوم کرد

مادريد-سانا

جبهه اروپایی برای همبستگی با سوریه در اسپانیا تجاوز ترکیه به منطقۀ عفرین که منجر به شهادت تعدادی از شهروندان و نابودی آثار باستانی و تاریخی در این منطقه شد، را محکوم کرد. 

جبهه اروپایی برای همبستگی با سوریه با تاکید بر لزوم احترام ترکیه از مرزها و حاکمیت سوریه، از سازمان ملل متحد خواست تا نقش خود را بازی کند و اقدامات  مربوطه را اجرا کند.

جبهه اروپایی با صدور بیانیه ای، بر همبستگی مطلق خود با دولت و ارتش و مردم سوریه، تاکید کرد.

/انتهای پیام/

 

نیرمین خلیل