دیمیتری پسکوف: کنفرانس سوچی گامی مهمی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه است

مسکو – سانا

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست روسیه اعلام تاکید کرد: کنفرانس گفتگوهای ملی سوریه در سوچی گامی مهمی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه است.

به نقل از سایت روسیه الیوم، دیمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت: این کنفرانس گامی مهمی در مسیر حل و فصل سیاسی بحران سوریه است.

وی ادامه داد: اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه کنفرانس سوچی حضور نخواهد کرد.

غیاث/م.خ