آلمان صادرات سلاح به کشورهایی که در جنگ یمن مشارکت می کنند را متوقف کند

برلین -سانا 

دولت آلمان صادرات اسلحه به شرکت کنندگان در جنگ یمن از جمله رژیم عربستان را متوقف کند.

این تصمیم بعد از مذاکرات احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات که قصد تشکیل دولت ائتلافی این کشور را دارند، گرفته شد.

روزنامه “باساور نويه بريسه” به نقل از استفان زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان گفت تا زمانی که این کشورها در جنگ علیه یمن شرکت دارند، تحریم هم برقرار خواهد بود.

 

ث/غ/ م خ