نمایشگاه تخصصی دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی در دمشق گشایش یافت

دمشق – سانا

دیروز نمایشگاه تخصصی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی ایرانی در هتل داماروز دمشق گشایش یافت.

این نمایشگاه با حضور 40 شرکت فعال ایرانی در زمینه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با حمایت سفارت ایران در سوریه و کمیته توسعه روابط اقتصادی سوریه و ایران در دمشق گشایش یافت.

غیاث/م.خ