نمایشگاه محصولات سوری در بغداد با فروش بیش از 800 تن از محصولات تولیدی کشورمان پایان یافت

بغداد – سانا

امروز نمایشگاه محصولات کشاورزی، غذایی، مهندسی، نساجی و صنایع دستی  تولیدی سوریه در شهر بغداد پایتخت عراق به کار خود پایان داد.

بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه عراقی از این نمایشگاه بازدید کردند.

یکی از صنعتگران سوریه شرکت کننده در این نمایشگاه در همین باره توضیح داد: 200 شرکت صنعتی سوریه در این نمایشگاه به مساحت حدود 7000 متر مربع نسبت به معرفی و فروش محصولات خود اقدام کرده اند.

وی افزود: محصولات سوریه مورد توجه و استقبال عراقی ها قرار گرفت. بیش از 800 تن از محصولات سوریه در این نمایشگاه به فروش رسید.

غیاث/م.خ