رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستوری سپهبد « علی عبدالله ایوب» را به عنوان وزیر دفاع و «محمد مازن علی یوسف» را به عنوان وزیر صنعت و «عماد عبدالله ساره» را به عنوان وزیر اطلاع رسانی منصوب کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره /1/ سال 2018 سپهبد « علی عبدالله ایوب» را به عنوان وزیر دفاع و آقای«محمد مازن علی یوسف» را به عنوان وزیر صنعت و آقای « عماد عبدالله ساره» را به عنوان وزیر اطلاع رسانی، منصوب کرد.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار اسد دستور عفو عمومی جنایات ارتکاب شده قبل از تاریخ 2 مه را صادر کرد

دمشق-سانا  رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره 13 سال 2021 متضمن عفو عمومی جنایات …