سوریه امسال شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بوده است

دمشق – سانا

وزارت اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان امسال به منظور حمایت از تولید ملی تعدادی از نمایشگاه های داخلی و بین المللی را برپا و فهرست صادرات و واردات را تدوین کرد.

درهمین باره وزارت اقتصاد کشورمان نیز امسال 22050 گواهی مبدا به ارزش 700 میلیون دلار و 1565 مجوز واردات را صادر کرد که 75 در صد از واردات متعلق به مواد اولیه مورد نیاز تولید بود.

وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه نیز ضمن حمایت از نمایشگاه های خارجی برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین سوریه و دیگر کشور ها نقش شوراهای تجاری مشترک سوری و کمیته های همکاری تجاری و اقتصادی بین سوریه و کشور های دوست را فعال سازی کرده است.

1562 شرکت از 43 کشور در پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی دمشق حضور داشت و شاهد استقبال گسترده مردم و تاجران از این نمایشگاه بودیم.

دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد کشورمان در همین باره گفت: از مهمترین دستاورد های وزارتخانه اقتصاد سوریه در سال 2017 برگزاری نمایشگاه بین المللی دمشق بود.

وزیر اقتصاد کشورمان توضیح داد: این نمایشگاه منجر به امضای قرارداد های صادراتی و فعالسازی حضور سوریه در نمایشگاه های خارجی و تشویق دادن به سرمایه گذاری در مناطق تجارت آزاد شده است.

غیاث