امضای صورتجلسه توافق ارتباط برق بین عراق وسوریه

دمشق-سانا

وزیر برق کشور مهندس محمد زهیر خربوطلی با همتای عراقی خود قاسم محمد الفهداوی صورتجلسه متضمن اقدامات وجدول زمانی قرارداد ارتباط برقی بین سوریه وعراق امضا کردند.

وپس از امضای قرارداد در مقر وزارت برق واقع در دمشق وزیر خربوطلی به خبرنگاران توضیح داد: موفقیتی که امروز محقق شده در نتیجه مذاکرات که در بغداد به تازگی به هدف ایجاد برنامه برای عملیات وگام های اجرایی وفنی لازم به منظور تکمیل قرارداد ارتباط برقی بین سوریه وعراق برگزار شده صورت می گیرد.

به نوبه خود وزیر برق عراق به اهمیت فعالیت کمیته های فنی متخصص در دو کشور تاکید کرد وگفت اقدامات که دو طرف هم اکنون اتخاذ می کنند در روند بازسازی تاثیرات مثبت علیه دو کشور را خواهند داشت.

وزیر از دو روز قبل در راس هیاتی  متشکل از متخصصان فنی به منظور تکمیل طرح ارتباط برقی بین دو کشور وایجاد برنامه زمانی برای عملی کردن وراه اندازی مجدد خط ولتاژ بالا 400 وات ولت و230 کیلو ولت که انرژی برق به دو کشور انتقال خواهند کرد وارد دمشق شده بود.

ت.میهوب