هیأت رسانه ای ورزشی در سوریه: پیام ما به فیفا اجازه دادن به تیم های سوریه برگزاری بازی های خود در کشور سوریه

دمشق-سانا

موفق جمعه رئیس کنفدراسیون ورزشی سوریه امروز با یک هیات ورزشی عرب دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کنفدراسیون ورزشی سوریه در این دیدار تاکید کرد که ورزش پیام صلح و فرهنگ و تمدن است.

وی افزود: ورزش در سوریه به یک حالت ملی تبدیل شده است و توانست میلیون ها نفر را جمع کند.

سخنان موفق جمعه در جلسه خود با یک هیات رسانه ای عرب در روز یکشنبه در دمشق برگزار شد.

در این دیدار رئیس هیات ورزشی و سردبیر خبرگزاری روم، صالح الراشد از اردن گفت: دیدار ما به سوریه و مشارکت ما در انجمن رسانه های عربی، پیامی است به کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) برای از بین بردن محاصره و اجازه دادن به تیم های سوریه در زمین خود و در میان هواداران خود بازی کنند.

م.خ/غ/ث