وزیر اطلاع رسانی سوریه: اهالی حلب الگوی ایستادگی و مایه افتخار همه شرافتمندان هستند

حلب – سانا

مهندس محمد رامز ترجمان وزیر اطلاع رسانی کشورمان تاکید کرد: اهالی حلب با ایستادگی و فداکاری الگوی ایستادگی و مایه افتخار همه شرافتمندان هستند.

وزیر اطلاع رسانی کشورمان در جریان بازدید از شهر قدیمی و قلعه حلب اشاره کرد: قلعه حلب تمام توطئه ها را به شکت کشاند و رویاهای تروریستها و حامیان آنان را نقش بر آب کرد.

مهندس محمد رامز ترجمان افزود: علی رغم تخریب شهر حلب توسط گروه های تروریستی، این شهر باردیگر بر می خیزد.

وزیر اطلاع رسانی کشورمان ضمن از کارمندان در تمام بخش های خدمت رسانی به خاطر تلاش های خود جهت اجرای بسیاری از پروژه های خدماتی و بازسازی زیرساخت های آسیب دیده قدردانی و خاطر نشان کرد: این نشانگرعزم و اراده ملت سوریه است.

غیاث