الکساندر لاورنتیف: رایزنی ها برای تعیین شرکت کنندگان در کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در سوچی در جریان است

آستانه – سانا

الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به سوریه اعلام کرد: کشور های تضمین کننده توافق توقف اقدامات جنگی هم اکنون مشغول رایزنی برای تعیین شرکت کنندگان در کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در سوچی هستند.

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به سوریه گفت: سه کشور تضمین کننده توافق توقف اقدامات جنگی هم اکنون مشغول انتخاب افرادی که به کنفرانس دعوت خواهند شد، هستند.

غیاث/م.خ