زلزله ی با شدت 5،2 درجه در مقیاس ریشتر در غرب ایران را لرزاند

تهران-سانا

 

زلزله ای با شدت  5،2  درجه در مقیاس ریشتر در منطقه واقع بین استان های طهران و البرز  درایران را لرزاند.

هیچ گونه گزارشی درباره تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

ث/غ/ م خ