راهپیمایی در سراسر فلسطین در محکومیت اظهارات ترامپ

قدس اشغالی – سانا

مردم فلسطین امروز در سراسر این کشور راهپیمایی ها در محکومیت تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر برگزار کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا در همین باره توضیح داد: درگیری‌های شدیدی بین شهروندان فلسطینی و نیروهای رژیم اشغالگر در ایست و بازرسی قلندیا ، جیوس در نزدیکی قلقیلیه و منطقه باب‌الزاویه در مرکز شهر الخلیل به وقوع پیوسته است.

خبرگزاری معا فلسطینی افزود: نیروهای رژیم اشغالگر به راهمیمایی فلسطینیان حمله کردند.

 غیاث/م.خ