75 درصد جوانان روسیه رئیس جمهور پوتین را ایده آل دانستند

مسکو-سانا 

تقریبا  دو سوم درصد جوانان روسیه حاضر هستند تا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری کنونی روسیه رای بدهند. 75 درصد آنها پوتین را رئیس جمهوری ایده آل برای روسیه دانستند.

این مطلبی است که نتیجه نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز اجتماعی دانشجویان روسیه نشان داده است.

بر اساس نتیجه این نظرسنجی، 46 درصد سئوال شوندگان (تقریبا نیمی از آنان) نیز گفته اند که به رئیس جمهوری کنونی روسیه اعتماد کامل داشته و معتقدند که او در حل و فصل مشکلات کشور موفق عمل کرده است. 32 درصد آنها نیز یادآور شده اند که بغیر از رئیس جمهوری کنونی، کسی را نمی شناسند که بتوانند به اندازه پوتین، به او اعتماد کنند.

ث/غ/ م خ