وزارت امور خارجه: دولت سوریه از کنفرانس گفتگوی ملی در سوچی استقبال و موافقت خود را برای حضور در آن اعلام می کند

دمشق – سانا

یک منبع مسؤول در وزارت امور خارجه اعلام کرد: دولت جمهوری عربی سوریه از سوریه از کنفرانس گفتگوی ملی در سوچی استقبال می کند و با حضور در آن موافق است.

این منبع مسؤول به /سانا/ گفت: پیروزی های پیاپی ارتش عربی سوریه و نیروهای پشتیبانی و متحدان روند سیاسی را  به پیش برد و زمینه مناسبی برای گفتگوی سوری – سوری فراهم کرد، دولت جمهوری عربی سوریه از کنفرانس گفتگوی ملی که قرار است با مشارکت گسترده قشرهای گوناگون جامعه در سوچی برگزار شود، استقبال می کند و موافقت خود را برای حضور در این کنفرانس اعلام می کند.

این منبع افزود: دولت سوریه از نتایجی که در این کنفرانس در خصوص کمیته برای بررسی مواد قانون اساسی کنونی و برگزاری انتخابات پارلمانی حاصل خواهد شد، استقبال می کند؛ انتخاباتی که با مشارکت سازمان ملل  و بر اساس منشور آن مبنی بر احترام به حاکمیت کشورها و حق ملتها در تعیین سرنوشتشان برگزار خواهد شد.

غیاث/ثناء/م.خ