آماده سازی دور بعدی مذاکرات ژنو، محور گفت و گوهای رمزی عز الدين رمزی در سفر به دمشق

دمشق – سانا

رمزی عز الدين رمزی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه تاکید کرد: دیدارم با دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه مفيد و محور آن بر آماده سازی دور بعدی مذاکرات ژنو متمرکز بود.

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه به خبرنگاران در دمشق گفت:  اميدوارم كه دیدارهای اخیر دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، باعث کارایی مذاکرات سوریه در نشست آتی ژنو شود.

معاون فرستاده سازمان ملل به سوریه نيز تاکید کرد: دی‌میستورا به تعامل با مسائل چهارگانه پایبند است و بر مسائل دوم و سوم که مربوط به انتخابات و قانون اساسی هستند، متمرکز خواهد شد.

رمزی عز الدين رمزی نيز درپاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد شرکت دی‌میستورا در کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه در سوچی اظهارت داشت: ما در گفت‌وگویی مداوم با طرف روسی هستیم، روز گذشته مذاکرات بسیار خوب و ثمربخشی در مسکو داشتیم.

رمزی عز الدین رمزی افزود: روند سیاسی در سوریه دشوار و پیچیده است چراکه وضعیت در این کشور دچار پیچیدگی شده است. ما استراتژی خود را براساس اصل گام به گام بنا کرده‌ایم.

معاون فرستاده سازمان ملل به سوریه گفت: امیدوارم که در دور آتی با مشارکت کارآمد دولت سوریه و حضور هیئتی واحد از مخالفان، روند سیاسی در این کشور به پیش برود.

غیاث جاویش/ثناء الصالح