دکتر بثینه شعبان: سوریه آماده گفتگو با همه کسانی است که به راهکار سیاسی ایمان دارند

دمشق – سانا

دکتر بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان تاکید کرد: سوریه از آغاز بحران شیوه عملیاتی سازنده را در پیش گرفته که به مشارکت، گفتگوی سیاسی و سرنوشت مشترک همه اقشار ملت سوریه ایمان داشت.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری در مورد کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: موفق بودن کنفرانس آتی مبتنی بر این است که گروههای معارض به این درک برسند که زمان توقف خشونت فرا رسیده است.

دکتر بثینه شعبان افزود: آماده گفتگو با همه کسانی هستیم که به حل سیاسی بحران ایمان دارند. مسئولیت بر عهده طرف مقابل است.

غیاث/م.خ/ثنا