روسیه قطعنامه پیشنهادی ژاپن درخصوص تمدید ماموریت مكانيزم مشترک تحقیقات درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را وتو کرد

نیویورک – سانا

روسیه قطعنامه پیشنهادی ژاپن درخصوص تمدید یک ماهه ماموریت مكانيزم مشترک تحقیقات درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را وتو کرد.

در رای گیری دیروز شورای امنیت درباره این قطعنامه، بولیوی و روسیه با این قطعنامه مخالفت کردند.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد: بدون تصحیح اشتباه‌های ساز و کار تحقیق مشترک، اجازه تمدید ماموریت این ساز و کار را نخواهیم داد.

واسیلی نبنزیا بیان کرد: هیئت دیپلماتیک روسیه، در تمامی رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه شرکت کرده است رایزنی‌هایی که هدف از آن‌ها نزدیک کردن مواضع اعضای شورای امنیت در خصوص تمدید ماموریت ساز و کار تحقیق مشترک در مورد بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه بوده است.

غیاث/م.خ/ثنا