عملیات ارتش علیه تروریست های”داعش” در البوکمال

عملیات ارتش علیه تروریست های”داعش” در البوکمال

غياث/م.خ/ثنا