قاسم: ارتش جمهوری عربی سوریه طرح اسرائیلی تروریستی را به شکست کشاند

بيروت-سانا

شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله تاکید کرد که: پیروزی های ارتش جمهوری عربی سوریه بر تروریسم، طرح اسرائیلی تروریستی را به شکست کشاند و مقاومت در سراسر منطقه را حفاظت کرد.

قاسم در یک سخنرانی با حضور «علی عبد الکریم» سفیر سوریه و «محمد فتحعلی» سفیر ایران و «علی عباس عامری» سفیر عراق، گفت: سوریه بر طرح تروریستی غربی اسرائیلی پیروز شد.

قاسم با تاکید بر رابطه راهبردی ایران و سوریه، اشاره کرد: مقاومت در مقابله با تروریسم به منظور شکستن طرح ضد سوریه و مقاومت، شرکت می کند.

/انتهای پیام/

 

نیرمین خلیل

 

شاهد أيضاً

قاسم: آمریکا از تروریست ها در سوریه حمایت و منطقه را نابود کرد

بيروت-سانا شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر شکستن اهداف …