کشته و زخمی شدن تعدادی از مزدوران رژیم سعودی در صنعا و تعز

صنعا-سانا 

درعمليات ارتش يمن و كميته های مردمی در استان های صنعا و تعز تعدادی  از مزدوران  رژیم سعودی کشته و زخمی شدند.

منبعی نظامی یمنی به سایت خبری ” المسیره ” گفت که یگان های از ارتش و کمیته های مردمی یمن  ، مواقع مزدوران  در دره ملح و منطقه القرن در نهم را هدف قرار دادند که در نتیجه آن  تعدادی از افراد آن کشته و زخمی  شدند.

تعدادی از مزدوران رژیم سعودی در عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن  در تباب الصیاحی در منطقه الضباب کشته و زخمی شدند.

 

ثناء/غیاث/ م خ