ارتش عربی سوریه تعدادی از تروریست های “داعش” را در اطراف جنوبی غربی شهر دیر الزور به هلاکت رساند/نابودی آخرین مخفیگاه گروه تکفیری”داعش”در منطقه هريبشه

دير الزور- سانا

یگانی از ارتش عربی سوریه یک عملیات منحصر به فرد علیه یکی از استحکامات گروه تروریستی”داعش” در اطراف جنوبی غربی شهر دیر الزور انجام داد.

یک منبع نظامی به /سانا/ توضیح داد: در اثر این عملیات تعدادی از تروریست ها متعلق به گروه تکفیری”داعش” به هلاکت رسیدند.

یکی از رزمندگان ارتش سوریه گفت: پس از انجام عملیات شناسایی و رصد دقیق، بامداد به یکی از استحکامات گروه تروریستی”داعش” در سمت منطقه الموارد المائیه حمله کردیم و تمام تروریست هایی که در آن موضع بودند را به هلاکت رساندیم.

در همین راستا یگان های از ارتش عربی سوریه با همکاری نیروهای پشتیبانی دامنه تسلط خود را بر عمق بادیه گسترش دادند و به مرزهای اداری استان دیر الزور رسیدند.

خبرنگار /سانا/ در دیر الزور توضیح داد: یگان های از ارتش با پشتیبانی پالگرد ها به تعقیب تروریست های “داعش” در عمق بادیه ادامه دادند و آخرین مخفیگاه تروریست ها در منطقه هريبشه واقع در جنوب غرب استان دیر الزور را از بین بردند.

خبرنگار سانا افزود: این عملیات منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از تروریست های گروه تکفیری”داعش” شد.

غیاث/م.خ/ثنا