ارتش تعدادی از تروریست های”داعش” را در اطراف جنوبی غربی شهر دیر الزور به هلاکت رساند

ارتش تعدادی از تروریست های”داعش” را در اطراف جنوبی غربی شهر دیر الزور به هلاکت رساند

غیاث/م.خ/ثنا