بررسی همکاری های مشترک در دیدار وزیر بهداشت و درمان کشورمان با نماینده مقیم یونیسف در دمشق

دمشق – سانا

دیروز، دکتر نزار يازجی وزیر بهداشت و درمان کشورمان با وفران ايكويزا نماینده مقیم یونیسف در دمشق همکاری های مشترک بین دو طرف را بحث و بررسی کرد.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان در این دیدار تاکید کرد: وزارت بهداشت سوریه تمام تلاش خود را برای  بهبود وضعيت بهداشت و درمان به ویژه برنامه واکسیناسیون ملی به کار می گیرد.

دکتر نزار يازجی اشاره کرد: وزارت بهداشت و درمان سوریه بر ادامه و تقویت همکاری با صندوق کودکان ملل متحد برای اجرای برنامه های مورد توافق تاکید دارد.

به نوبه خود وفران ايكويزا نماینده مقیم یونیسف تلاش های وزارت بهداشت و درمان کشورمان برای اجرای طرح واکسیناسیون در حومه های الرقه و دیر الزور با وجود تمام چالش ها را ستود.

نماینده مقیم یونیسف گفت: صندوق کودکان ملل متحد بر همکاری با وزارت بهداشت و درمان سوریه برای اجرای طرح های واکسیناسیون تاکید دارد.

غیاث/ثنا/م.خ