شورای امنیت ماموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان را برای یک سال تمدید کرد

سازمان ملل متحد -سانا 

شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروهای سازمان ملل مستقر در لبنان “یونیفیل”  را بدون تغییری به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

خبرگزاری ” فرانس پرس” توضیح داد:  پانزده عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط فرانسه که خواستار تمدید ماموریت های یونیفیل تا ۳۱ اوت ۲۰۱۸ بود رای مثبت دادند.

در حالی که در یکی از بخش های متن قطعنامه تصویب شده آمده که از «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل درخواست می شود راه های تقویت تلاش های یونیفیل در دوره و توانایی کنونی خود را بررسی کند.

ثناء/غیاث