شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را درباره جلوگیری از دستیابی تروریست ها به سلاح تصویب کرد / نبنزیا :برخی از کشورها ورود سلاح به تروریست ها را  تسهیل می کنند

نیویورک-سانا 

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، قطعنامه 2370 این شورا را درباره جلوگیری از دستیابی تروریست ها به سلاح تصویب کرد.

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در شورای امنیت :برخی از کشورها ورود سلاح به تروریست های تسهیل می کنند ،اطلاعاتی در اختیار داریم نشان می دهد که برخی از سازمان ها به تروریست ها سلاح  می فرستاند بنابرین باید اقدامات لازم جهت جلوگیری از دستیابی تروریست ها به اسلحه انجام شود .

نماینده دائم روسیه در شورای امنیت  اشاره کرد : اگر تروریست ها اسلحه تحویل نگرفتند ، حملات خمپاره ای تروریستی به سفارت روسیه در دمشق صورت نگرفت.

 واسیلی نبنزیا گفت : روسیه پشنهاد مبنی بر منع تجارت همه کشورها با مناطق وجود گروه تروریستی” داعش ” و اقدامات لازم جهت تامین امنیت مرزها را ارائه داد اما برخی از هیئت ها با پشنهاد روسیه مخالفت کردند.

 

 

ثناء/غیاث/م خ