سه اسير مقاومت ملی لبنان در چارچوب توافق آتش بس در جرود عرسال  آزاد شدند

بیروت-سانا 

دیشب سه اسير مقاومت ملی لبنان  در چارچوب توافق آتش بس در جرود عرسال  آزاد شدند.

تلوزیون المنار گفت که سه  اسیر به نام های” حمد حرب ، شادي زحيم و حسام فقيه ”  که با گم کردن مسير در جرود عرسال به اسارت تروريست هاي جبهه النصره در آمدند

تلوزیون المنار توضیح داد که سه اسیر آزادشده  به شهرک اللبوه البقاعیه واقع در شمال شرق لبنان رسیده اند.

خبرگزاری ملی لبنان اشاره کرد در ادامه اجرای این توافق تروریست های “جبهه النصره ” به همراه خانواده های آنها با نظارت سازمان امنیت عمومی لبنان خروج می کنند .

 

 

ثناء/غیاث/م خ