عــاجــل سفیر صباغ: سوریه از اصرار دبیرخانه فنی سازمان مبنی بر نادیده گرفتن اطلاعاتی که در خصوص در اختیار داشتن و استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط گروه های تروریستی در اختیار این سازمان قرار داده تعجب می کند

پرتاب موشک فضاپیمای روسیه به فضا

مسکو – سانا

روسیه یک موشک فضاپیمای را به فضا پرتاب کرد.

فضاپیمای «سایوز ام.اس-05» روسیه حامل سه فضانورد از پایگاه فضایی بایکانور در قزاقستان  به فضا پرتاب شد.

سرگئی ریازانسکی فضانورد روسی، پائولو ای نسپولی فضانورد آژانس فضایی ایتایایی و رونالدوف برسنیک فضانورد امریکایی سرنشینان این فضاپیما هستند.

غیاث/م.خ/ثناء