معاون دبیرکل حزب الله : پایداری سوریه  پروژه خاورمیانه جدید را ناکام کرد

بیروت-سانا

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد که پایداری سوریه در مقابل جنگ تروریستی  تحمیلی علیه آن پروژه خاورمیانه جدید آمریکایی و صهیونیستی  را خنثی کرد.

وی بیان داشت: محور مقاومت در سوریه و عراق و لبنان و برخی کشورها پیشروی کرده و محور مورد حمایت آمریکا به سوی شکست و ناکامی گام برمی دارد.

وی اشاره کرد جنگ مقاومت با تروریست های در جرود عرسال  دارای ابعاد سیاسی و مبانی بود؛ مبانی از این لحاظ که نبرد با تکفیری ها جزئی از نبرد با رژیم صهیونیستی است و سیاسی از این بُعد که ابطال پروژه استکباری که درصدد تسلط بر منطقه بود را دنبال می کرد.

 

 

ثناء/غیاث/م خ