رهبری حزب بعث در یمن: پیروزی مقاومت لبنانی بر تروریسم طرح های صهیونیستی – آمریکایی را ناکام گذاشت

صنعاء – سانا

رهبری ملی حزب بعث عربی سوسیالیستی در یمن تاکید کرد: پیروزی های مقاومت لبنانی بر تروریسم در عرسال طرح های صهیونیستی – آمریکایی را ناکام گذاشت.

رهبری حزب بعث در یمن با صدور بیانه ای اعلام کرد: پیروزی قاطعانه مقاومت به مثابه پیروزی تمام محور مقاومت از جمله سوریه، یمن، عراق، ایران است.

رهبری حزب بعث در یمن افزود: این پیروزی روح مقاومت را در دل ملت زنده می کند.

غیاث/م.خ

عن sana