توافق آتش‌بس در جرود عرسال شمال شرق لبنان

بیروت-سانا 

خبرگزاری ملی لبنان از دستیابی به توافق آتش‌بس بین مقاومت ملی لبنانی و گروه تروریستی “جبهه النصره ” در جرود عرسال در شمال شرق لبنان خبرداد.

خبرگزاری ملی لبنان  توضیح داد که از ساعت 6 صبح  توافق آتش بس اجرایی شد وبر اساس این تواقق تروریست های النصره به همراه خانواده هایشان از جرود عرسال خارج می شوند.

 

 

ثناء/غیاث/م خ