حزب الله: مردم منطقه اشغالی جولان سوریه خاری در گلوی دشمن صهیونیستی باقی مانده

بيروت-سانا

 

حزب الله ضمن اعلام همبستگی با مردم جولان اشغالی سوریه ، از موضع شجاعانه آنها در مخالفت با نقشه های رژیم صهیونیستی قدردانی و تاکید کرد که : “مردم منطقه اشغالی جولان سوریه خاری در گلوی دشمن صهیونیستی باقی خواهند ماند و اجازه هیمنه بر سرزمین و تاریخ و هویت خود را نخواهند داد.”

حزب الله با صدور بیانیه ای امروز تاکید کرد که : “مخالفت مردم جولان با نقشه های رژیم صهیونیستی حزب الله از اقدام شجاعانه اهالی منطقه اشغالی جولان سوریه و ابراز مخالفت آنها با نقشه های فتنه انگیز صهیونیستی که درصدد اجرای انتخابات در روستاهای تحت اشغال جولان است تجلیل به عمل می آورد.”

حزب الله تاکید کرد که “این ابراز مخالفت مردم جولان به منزله اعلام صریح و آشکار هویت عربی سوری جولان و مردم این منطقه است؛ مردمی که با دشمن اسرائیلی و صهیونیستی ساختن این منطقه به شدت مخالفت می کنند.”

در ادامه این بیانیه آمده است: “این خیزش مردمی اهالی جولان و موضع گیری بزرگان و مشایخ و فعالان طیف های مختلف این منطقه که با تعیین محرومیت های اجتماعی و دینی علیه همراهی کنندگان با نقشه های رژیم صهیونیستی همراه شده مقاومتی حقیقی و راستین است و نشان می دهد که اهالی جولان اجازه نخواهند داد رژیم صهیونیستی نقشه های خود برای بلعیدن جولان را پیش ببرد. این مردم مانند خاری در گلوی اسرائیل باقی مانده و اجازه هیمنه بر سرزمین و تاریخ و هویت خود را نخواهند داد.”

در پایان این بیانیه آمده است: “حزب الله از همه آزادگان منطقه و جهان می خواهد با این انتفاضه مبارک ابراز همبستگی کرده و از هیچ حمایتی از جمله حمایت های رسانه ای و معنوی از این موضع قاطعانه اهالی جولان فروگذار نکنند؛ موضعی که مانند صاعقه ای بر سر اسرائیل فرود آمد و نقشه هایش را نقش بر آب کرد.”

 

نیرمین خلیل