بازپس گرفتن منطقۀ نفتی«هیل» در حومه پالمیرا توسط ارتش جمهوری عربی سوریه 

بازپس گرفتن منطقۀ نفتی«هیل» در حومه پالمیرا توسط ارتش جمهوری عربی سوریه …

 

شاهد أيضاً

شهادت یک مرد، همسرش و دخترش در پی انفجار مین از بقایای تروریست های (داعش) در غرب پالمیرا 

پالمیرا-سانا بر اثر انفجار  یک مین زمینی به جا مانده از تروریست های (داعش) در …